• Denne iBog® opdateres ikke længere. Vi henviser i stedet til indisprogetstx.systime.dk. Udgivelsen udfases pr. 1/11 2017.
Du skal logge ind for at skrive en note

Sidens indhold

Aabenhus Jørgen m.fl. (red.): Lyriske landskaber 1975-1985 en antologi, Dansklærerforeningen 1986

Abildgaard, Ove: Under Nattens Hattepuld, trykt i Schnack, Asger (red.): LyrikBogen Dansk lyrik fra 1680 til 1990, Munksgaard 1994

Adolphsen, Peter: Readymade. Små historier, Gyldendal 2000

Aidt, Naja Marie: 10 år. Poesibog, Gyldendal 2008

Albeck Ulla: Dansk stilistik, Gyldendal 1973

Alving, Sig m.fl (red.): Two Centuries of English Poetry, Gyldendal 1969

Andersen: Benny: Verdensborger i Danmark fra Verdensborger i Danmark, Borgen 1988

Andersen, H.C.: Dødningen, www.kb.dk

Andersen, H.C.: Reisekammeraten, www.kb.dk

Andersen, Jens: Andersen - en biografi 1, Gyldendals Bogklubber 2003

Arndt, Hans: Talehandlinger – og anden sprogbrug, Dansklærerforeningens Forlag 2007

Ausländer, Rose: Trauer, fra Annegret Friedrichsens I dialog med digtet, OP-forlag 1996

Austin, J. L.: Ord der virker, Samlerens Bogklub 1998

Bjargum, Nanna, Hanne Geist og Merete Vonsbæk: Opgave og tekst, Tyskforlaget 2003

Brandt, Jørgen Gustava: Skyld, fra Idiótés, 1980, trykt i Jørgen Aabenhus m.fl. (red.): Lyriske Landskaber 1975-1985, Dansklærerforeningen 1986

Bredsdorff, Thomas: Dansk litteratur set fra månen, Gyldendals Bogklubber 2006

Bredsdorff, Thomas: Erasmus' handlinger med ord fra efterskriftet til Ludvig Holberg Erasmus Montanus, Dansklærerforeningen 1992

Brixvold, Jeppe og Hans Otto Jørgensen (red.): Antologi af dansk kortprosa, Dansklærerforeningen 1998

Burns, Robert: A Red, Red Rose fra Sig. Alving, m.fl. (red.): Two Centuries of English Poetry, Gyldendal 1969

Christensen, Bent og Morten Stenbæk: Vita Romana, Gyldendal 1987

Christensen, Inger: Silken, rummet, sproget, hjertet fra Hemmelighedstilstanden, Gyldendal 2000

Due, Otto Steen: Elskovskunsten (Håndbog i hor), Gyldendal 2006

Emkjær, Stefan m.fl. (red.): Fem års litteratur 1998-2002, Systime 2002

Friedrichsen, Annegret: I dialog med digtet, OP-forlag 1996

Foss, Kristian Bang: Stormen i 99, Gyldendal 2008

Goethe, Johann Wolfgang: Willkommen und Abschied fra Elva Stenestad og Ulf Østergaards Tyske digte, Branner og Korch 1982

Hammann, Kirsten: Jeg lærte som lille, Weekendavisen, 3. sektion, 24. juli 1998

Hansen, Erik: Reklamesprog, Hans Reitzels Forlag 1973

Hansen, Erik: Sprogiagttagelse, Gjellerup 1973

Hansen, Erik og Haral Steensig: Dansk er mange ting, Gjellerup 1972

Hansen, Erik og Jørn Lund: Kulturens gesandter. Fremmedordene i dansk, Munksgaards Sprogserie 1994

Hansen, Erik og Lund: 60 Sprogminutter, Hans Reitzels Forlag 1988

Hansen, Kasper Lezuik: Kort og godt om kognitive metaforer, Dansklærerforeningens Forlag 2006

Helm, Lisbeth, Henrik Borg Jensen og Marianne Kampmann Kjær: Om forsøg med Sproglig bevidsthed, Allerød Gymnasium 2002-2003, September 2003

Hjemslev, Louis: Sproget En introduktion, Berlingske Forlag København 1963

Holst, Benny: Julies sprog, trykt i Højskolesangbogen, FFD's Forlag 2006

Jandl, Ernst: My Own Song. Selbstporträt des Schachspielers als trinkende Uhr, Darmstadt 1973 – citeret fra Friedrichsens I dialog med digtet

Jarvad, Pia: Nye ord – hvorfor og hvordan, Gyldendal 1995

Juul, Pia: Lov om retskrivning og låneord fra Maiken T. Derno m.fl. (red.): Brøndums danske lov, Brøndum 2000

Jørgensen, Kjeld Gall: Håndbog i stilistisk tekstanalyse, Samlerens bogklub 1998

Karker, Allan: Sproghistorisk oversigt fra Nudansk ordbog, Politikens Forlag København 1977

Keats, John: To Autumn fra Endymion 1820 citeret fra Two Centuries of English Poetry

Lakoff, Georg og Mark Johnson: Hverdagens metaforer, Gyldendals bogklubber 2005

Lund, Karen: Dansk med mange accenter – dansk som fremmed- og andetsprog. Fra Auditorium X, Forlaget Amanda 1991

Mathiesen, Eske K.: De færreste træer i skoven fra Herbarium citeret fra Fem års litteratur 1998-2002, Systime 2002

Mose, Susan m.fl. (red.): Danske Forfatterskaber 4, 1985-2005, Systime 2005

Møller, Erik: Lad talesproget komme til orde! Fra Auditorium X, Forlaget Amanda 1991

Nordentoft, Annelise Munck: Hovedtræk af dansk grammatik. Syntaks, Gyldendal 1975

Plum, Camilla: Mors mad året rundt, Politikens Forlag 2001

Quist, Pia: Hvem taler københavnsk? fra Weekendavisen uge 11 2007

Rasmussen, Halfdan: Søen ligger blank og våd fra Tosserier, Det Schønbergske Forlag 1951

Rasmussen, Halfdan: Noget om helte fra 1955 trykt i Højskolesangbogen FFD's Forlag 2006

Rosendal, Jens: Kærlighedsang ved et tab 2001, trykt i Højskolesangbogen FFD's Forlag 2006

Thomsen, Søren Ulrik: Hjemfalden, Vindrose 1991

Thorsen, Lotte: Sproget har forandret sig 'hrimlig' meget, Politiken 20. juni 2007

Schiødt, Hans Jørgen: Dansk sprog og stil, Gyldendal 1972

Schnack, Asger (red.): LyrikBogen Dansk lyrik fra 1680 til 1990, Munksgaard 1994

Stenestad, Elva og Ulf Østergaard: Tyske digte, Branner og Korch 1982

Sigsgaard, Jens: Vi røg cigaretter hos bedstemor, Gyldendal 1980

Todorov, Tzvetan: Den fantastiske litteratur – en indføring, Forlaget Klim 2007

Togeby Ole: Om sprog. En introduktionsbog, Hans Reitzel 1977

Du skal logge ind for at skrive en note

Opslagsværker

Den Store Danske Encyklopædi, DVD leksikon

Du skal logge ind for at skrive en note

Websites

Du skal logge ind for at skrive en note
ISBN: 9788761627308. Copyright forfatterne og Systime A/S 2018